Úvod do pedagogiky Franze Ketta a Základní kurz 2020–2021Kurz je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP.
Kurz má dvě části. Úvod zahrnuje 40 výukových hodin a pro absolventy pak je možné pokračování dalšími 160 výukovými hodinami Základního kurzu.
Úvod (40 hodin) bude probíhat v Mateřské škole Nerudova v Českých Budějovicích. Pro zájemce o Základní kurz (následných 160 hodin) pak bude možné pokračovat ve Vodňanech.


Aktuální termíny Úvodu do Pedagogiky Franze Ketta (40 hodiny):


25. 1. 2020
15. 2. 2020
14. 3. 2020
18. 4. 2020
23. 5. 2020


Aktuální termíny Základního kurzu Pedagogiky Franze Ketta (160 hodin, místo konání Vodňany):


13. – 14. 11. 2020
11. – 12. 12. 2020
(další termíny budou aktualizovány)Přihlášky a informace: ckp.mg(at)sez­nam.cz, Marcela Hronková