Duchovní obnovy

Duchovní obnovy připravujeme pro absolventy kurzů, pro další zájemce a farní společenství. V případě zájmu o některý z těchto aktuálních nebo dalších programů nás s důvěrou kontaktujte. kettped@gmail.com


V roce 2021 bude, když nám napíšete, že máte zájem :)


Duchovní obnova v roce 2018 2019 a 2020 se nekonala.


Máme tu jen pět chlebů a dvě ryby

Duchovní obnova v roce 2017


Od srdce k srdci klíč – o milosrdenství v roce milosrdenství

Program Duchovní obnova v roce 2016


Čím živější je vzpomínka, tím těžší je odloučení. D. Bonhoeffer

Program Duchovní obnova v roce 2015


A hle, naproti němu stáli tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: „Panovníku, jestliže jsem u tebe nalez milost, nepomíjej svého služebníka.“ (Gn 18, 2–3)

Program Duchovní obnova v roce 2014


Z jeho plnosti jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. (J 1, 16)

Program Duchovní obnova v roce 2013


… jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!‘

Program Duchovní obnova v roce 2012


A hle, já jsem s vám po všecky dny až do skonání tohoto věku (Mt 27, 20b)

Program Duchovní obnova v roce 2011


Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál. (Ž 27, 1)

Program Duchovní obnova v roce 2010


Čím živější je vzpomínka, tím těžší je odloučení. D. Bonhoeffer

Program Duchovní obnova v roce 2009


Říkat životu ano

Program Duchovní obnova v roce 2008


Ó antifony

Program Duchovní obnova v roce 2007


Já na tebe nezapomenu. Vyryl jsem si tě do dlaní. (Iz 49, 15–16)

Program Duchovní obnova v roce 2006


 

zpět