Základní kurz

200 hodin

Cílem semináře je naučit se základům pedagogické práce se zaměřením na práci s dětmi, mládeží, dospělými, seniory, nebo skupinami, které mají specifické potřeby. Seminář je rozdělen do desíti víkendů během dvou let. Jeho obsahem je teoretické a praktické uvedení do obsahů, cílů, metod, principů práce, rozbor praktických ukázek a práce ve skupinách. Seminář zahrnuje 40 výukových hodin Úvodu do Pedagogiky Franze Ketta a 160 výukových hodin Základního kurzu.


Základní kurz 2022 ve Vodňanech se zaměřením na předškolní pedagogiku


Začátkem roku 2023 otevřeme 4O hodinový kurz Úvod do pedagogiky Franze Ketta.

Předběžně se můžete přihlásit na email: kettped(at)gma­il.com

Jakmile budou známé bližší podrobnosti, dáme vám vědět.


 

zpět