Koncepce pro MŠ | Projekt pro MŠ | Popěvky a říkadla | Šablony 2018

Projekt 'Studijní pobyty vyučujících mateřských škol v KG Schlanders (Jižní Tyrolsko)

Partneři

Biskupství ostravko-opavské
Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku F. Ketta, o.s.
KG Direktion Schlanders

S finanční podporou


Základní informace

Délka trvání projektu: podzim 2010 – jaro 2013
Zapojeno: 15 učitelek mateřských škol
Uskutečnilo se: 21 stáží a 2 koordinační schůzky
Projekt byl zakončen v září 2013 pobytem jihotyrolských učitelek u nás.

Výsledky projektu

Podařilo se nám vytvořit síť mateřských škol, které jsou rozhodnuty aktivně se podílet na uvádění „koncepce pro předškolní vzdělávání“ do vlastního školního vzdělávacího programu.
V dlouhodobé perspektivě tak byl učiněn krok směrem k vytvoření vzorových mateřských škol pro další zájemce o seznámení se s jejím uváděním do praxe v České republice.
Pro další období se ukázalo žádoucím věnovat se hlubším souvislostem vztahu koncepce a praxe se zaměřením na zmíněné mateřské školy.

Zapojené učitelky

Waszková Anna Kaděrová Martina Baladová Zdeňka Jarošová Josefa Šustková Jana Příborská Tereza Adámková Katarzyna Podkalská Monika Vičarová Zdena Janáčková Kojanová Hana Kovářová Magdaléna Vozábalová Marie Honzíková Magda Čaplová Vlasta Veselá Ivana


Díky finanční podpoře organizace Aktion Hoffnung, ochotě paní Marianne Bauer, ředitelce sítě mateřských škol v oblasti Vinschgau a spolupráci s ostravsko-opavským biskupstvím se mohou v letech 2010 – 2013 zúčastnit studijních pobytů v mateřských školách Jižním Tyrolsku tyto naše kolegyně.


2012/2013


Magdalena Kovářová
Monika Podkalská
Ivana Veselá
Marie Vozábalová
Vlasta Čaplová
Magda Honzíková
Hana Jarošová


2011/2012


Zdeňka Baladová
Katka Adámková
Anna Waszková
Hana Janáčková-Kojanová
Magdalena Kovářová


2010/2011


Zdenka Vičarová
Hana Jarošová
Tereza Příborská
Monika Podkalská
Martina Kaděrová
Hana Janáčková-Kojanová
Jana Šustková
Zdeňka Baladová

 

zpět