O nás

Společnost Pedagogiky Franze Ketta, z. s.


Petra Bezruče 357, 747 22 Dolní Benešov
IČ 22822755
bankovní účet vedený u Raiffeisenban­k,a.s. České Budějovice 5274004001/5500


Statutární zástupce


Tomáš Havel, předseda
cyril.havel(at)gma­il.com


Odborný garant


Mgr. Eva Muroňová Ph.D.
evamuronova(at)gma­il.com
Úkolem garanta je ručit za odbornou návaznost činnosti sdružení na pedagogické dílo Franze Ketta a spolupráci s Institut für ganzheitlich sinnorientierte Pädagogik – RPP (e. V.)


Výbor spolku


P. Dr. theol. Tomáš C. Havel CFSsS
předseda
cyril.havel(at)gma­il.com


Mgr. Eva Muroňová Ph.D.
odborný garant, zapisovatelka
evamuronova(at)gma­il.com


Mgr. Barbora Holoubková
pokladník
bholoubkova(at)gma­il.com


Lektoři


Eva Muroňová
Ostrava
evamuronova(at)gma­il.com


Barbora Holoubková
Ostrava
bholoubkova(at)gma­il.com


Hana Janáčková-Kojanová
program ABY I NEJMENŠÍM BYLO DOBŘE
České Budějovice
janackova(at)a­tecomputer.cz


Jitka Šebková
program UČÍME SE VIDĚT VÍC
Brno
jituss(at)seznam.cz


Barbora Křivohlavá
programy pro MŠ
Kutná Hora
barbora.krivo(at)gma­il.com


P. Tomáš Cyril Havel CFSsS
Písek
cyril.havel(at)gma­il.com


Stanovy


Přihláška


Máte-li zájem spolupracovat a naplňovat cíle sdružení, můžete se stát jeho členem/ členkou. Členský poplatek pro kalendářní rok 2020 schválil výbor spolku ve výši 400 Kč.


Čestní členové


Franz Kett (Německo)


Hanni Neubauer (Německo)


Eva Plešková (Švýcarsko)


Margot Eder (Německo)


Georg Batzer (Německo)


Členská schůze


První valná hromada se sešla 15. 5. 2010 v Brně.
Druhá valná hromada se sešla v pátek 17. 6. 2011 ve Štěkni u Strakonic.
Třetí valná hromada se sešla v sobotu 19. 5. 2012 v Ostravě.
Čtvrtá valná hromada se sešla v pátek 14. 6. 2013 ve Slavkově u Brna.
Pátá valná hromada se sešla v pátek 27. 9. 2014 ve Slavkově u Brna.
První členská schůze se sešla v sobotu 10. 10. 2015 ve Slavkově u Brna.
Druhá členská schůze se sešla v sobotu 5. 11. 2016 ve Slavkově u Brna.
Třetí členská schůze se sešla v sobotu 4. 11. 2017 v Brně.
Čtvrtá členská schůze se sešla v sobotu 10. 11. 2018 ve Slavkově u Brna.
Pátá členská schůze se sešla v sobotu 12. 10. 2019 ve Vodňanech.
Šestá členská schůze se sešla v sobotu 23. 8. 2020 ve Slavkově u Brna.


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2019


Výroční zpráva 2018


Výroční zpráva 2017


Výroční zpráva 2016


Výroční zpráva 2015


Výroční zpráva 2014


Výroční zpráva 2013


Výroční zpráva 2012


Výroční zpráva 2011Odkazy

Exerciční dům, Český Těšín

Kongregace bratří Nejsvětější Svátosti (petrini), České Budějovice


Franz Kett

Institut für Franz-Kett-Pädagogik GSEB e.V. (Německo)

Franz Kett – Verlag GSEB

Pedagogika Franze Ketta v Rumunsku

Pedagogika Franze Ketta v Jižní Koreji

RPA-Verlag, Landshut (Německo)

Petra Ostermann (Rakousko)

Duha – Časopis pro děti