Vítejte!

Pedagogika Franze Ketta je pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka, který vznikl v sedmdesátých letech 20. století v Bavorsku. U jeho vzniku byli Sr. Esther Kaufmannová a Franz Kett. Původně se tento pedagogický směr rozvíjel jako katechetický způsob práce s předškolními dětmi pocházejícími zejména z problematických sociálních podmínek. V průběhu let se z něj vyvinul samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny.

V současné době rozvíjí tento pedagogický směr Institut für Kett-Pädagogik e. V. a v návaznosti na něj Společnost Pedagogiky Franze Ketta, z. s., vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR v systému DVPP.

Vítejte na jejích oficiálních stránkách v České republice.


NOVĚ!!!

Otevíráme POKRAČOVÁNÍ základního kurzu 2019–2020 ve Vodňanech se zaměřením na předškolní pedagogiku


Svatý Mikuláš: člověk plný Boží lásky

Slavíme svátek svatého Mikuláše


Redakce: Eva Muroňová, Tomáš Cyril Havel
Ilustrace: Karolína Marková


Sešitek obsahuje náměty ke společné oslavě svátku svatého Mikuláše s dětmi v mateřské škole, ve škole, či ve farnosti, tak aby vyniklo jeho původní křesťanské poselství. Sešitek má čtyři části. První část je věnována teoretickému pojmenování východisek a informacím, které oslavu svátku aktualizují a vracejí do odpovídajících souvislostí. Druhá část nabízí tři kratší na sebe navazující setkání určená především mladším dětem. Děti se v nich seznámí se základními údaji o světci a s poselstvím jeho života. Třetí část obsahuje legendy a zpracovává je pro věkově a početně různorodou skupinu dětí i dospělých, kteří chtějí například formou mikulášské nadílky oslavit svátek svatého Mikuláše. Čtvrtá část obsahuje návrh slavení při mši s dětmi, která může, ale také nemusí být spojena s nadílkou. Součástí sešitku je obrazová příloha se 7 barevnými obrazy k legendám.
Lepená vazba, 72 stran, formát A5, cena včetně obrazové přílohy.

Zdarma je stažení


ROZHOVOR S FRANZEM KETTEM PRO RADIO PROGLAS – K PŘEČTENÍ


ROZHOVOR S FRANZEM KETTEM PRO RADIO PROGLAS – K POSLECHUZákladní kurz 2018–2020 v Českém Těšíně se zaměřením na náboženské vzdělávání


CO SI O PEDAGOGICE F. KETTA MYSLÍ LIDÉ Z PRAXE?