Archiv seminářů od roku 2017

Kurz je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP. Úvod zahrnuje 40 výukových hodin a pro absolventy pak je možné pokračování dalšími 160 výukovými hodinami Základního kurzu.

Termíny kurzu Úvod do pedagogiky Franze Ketta:
27.-28. 10. 2023
17.-18. 11. 2023
12.-13.1 2024

Více informací


Vypravujeme obrazem

24. – 25. 8. 2023


Přípravný týden
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ Srdíčko, Praha – Stodůlky
Informace: kettped(at)gma­il.com
Přihlášky: cms.srdicko(at)sez­nam.czVypravujeme obrazem

28. – 29. 8. 2023


Přípravný týden
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: KMŠ Karolínka, Slavkov u Brna
Informace: kettped(at)gma­il.com
Přihlášky: www.kmskarolinka.cz (formulář)Setkání lektorů

2. – 3. 6. 2023


Další pravidelné setkání
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Prachatice
Informace: kettped(at)gma­il.com


Oprašovna k certifikátu

28. – 29. 4. 2023


Seminář je určen pro absolventy základního kurzu, kteří mají zájem získat certifikát německého institutu s evropskou platností.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Vodňany
Informace: kettped(at)gma­il.com


Setkání ředitelek MŠ

22. 5. 2023


Pracovní a koordinační seminář pro uzavřenou skupinu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Brno
Informace: kettped(at)gma­il.com


Když je ztráta ziskem – vulnerabilita v předškolním vzdělávání

26. – 27. 5. 2023


Obsah programu je reakcí na aktuální výzvu zvýšené konfrontace se situacemi přinášejícími nebo způsobujícími zranitelnost, kde vyjití do riskantní situace a její pedagogické uchopení má potenciál obecného posílení rezilience. Akreditováno DVPP.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Horažďovice
Cena: 2180 Kč
Informace: kettped(at)gma­il.com


Hledám kamaráda. Zn. Hned

4. 11. 2022


Otevřený program pro rodiče a děti
Lektorky: Jitka Nováková, Lucie Jiráňová
Místo: Prachatice
Informace: viz plakát


Seminář do sborovny

24. 11. 2022


Seminář nabízí základní seznámení s pedagogikou Franze Ketta a témata dle předchozí domluvy.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: MŠ Nedabyle
Informace: kettped(at)gma­il.com


Setkání ředitelek MŠ

9. 1. 2023


Pracovní a koordinační seminář pro uzavřenou skupinu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Brno
Informace: kettped(at)gma­il.com


Setkání absolventů základních kurzů

27. – 28. 1. 2023


Seminář chce být příležitostí k vzájemné výměně zkušeností a nabídnout možnost dalšího vzdělávání.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Prachatice
Informace: kettped(at)gma­il.comSetkání absolventů základních kurzů

7. – 8. 10. 2022


Seminář chce být příležitostí k vzájemné výměně zkušeností a nabídnout možnost dalšího vzdělávání.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Prachatice
Informace: kettped(at)gma­il.com


Setkání ředitelek MŠ

10. 10. 2022


Pracovní a koordinační seminář pro uzavřenou skupinu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Brno
Informace: kettped(at)gma­il.com


Tancujeme a muzicírujeme s dětmi

29.9.2022 od 8:30


Seminář je určen vyučujícím mateřských a základních škol, kteří se chtějí seznámit s jednoduchými pohybovými a tanečními aktivitami a písněmi používanými v rámci způsobů práce Pedagogiky Franze Ketta. Akreditováno DVPP, 8 výukových hodin

Lektoři: Eva Muroňová
Místo: Vysočina Education Žďár nad Sázavou
Informace
Přihlášky a další informace: perinova@vys-edu.cz


Vypravujeme obrazem

1. 10. 2022 9.00 – 18.00


Seminář pro pedagogy a další zájemce.
Jaké obrazy pomáhají zahlédnout smysl života? Jak se dívat na obrazy výtvarného umění? Jaké obrazy nám nabízejí pohádky? A jak vyprávět, aby posluchači viděli obrazy? Souvisí mystika se vzděláváním? jaké obrazy přinášejí duši pokoj a naplnění?
Seminář je v němčině. Překlad zajištěn.
Akreditováno DVPP, 8 výukových hodin

Lektor: Heinrich Dickerhoff
Místo: MEVPIS, Vodňany
Přihlášky a další informace: kettped@gmail.com
 


Tancujeme a muzicírujeme s dětmi

3.10.2022 od 8:30


Seminář je určen vyučujícím mateřských a základních škol, kteří se chtějí seznámit s jednoduchými pohybovými a tanečními aktivitami a písněmi používanými v rámci způsobů práce Pedagogiky Franze Ketta. Akreditováno DVPP, 8 výukových hodin

Lektoři: Eva Muroňová
Místo: Vysočina Education Třebíč
Informace
Přihlášky a další informace: jaskova@vys-edu.cz


Když je ztráta ziskem – vulnerabilita v předškolním vzdělávání

24. – 25. 8. 2022


Tradiční seminář v přípravném týdnu. Obsah programu je reakcí na aktuální výzvu zvýšené konfrontace se situacemi přinášejícími nebo způsobujícími zranitelnost, kde vyjití do riskantní situace a její pedagogické uchopení má potenciál obecného posílení rezilience. Akreditováno DVPP.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: KMŠ Karolínka, Slavkov u Brna
Informace: reditelka(at)kmska­rolinka.cz
PřihláškyKdyž je ztráta ziskem – vulnerabilita v předškolním vzdělávání

29. – 30. 8. 2022


Tradiční seminář v přípravném týdnu. Obsah programu je reakcí na aktuální výzvu zvýšené konfrontace se situacemi přinášejícími nebo způsobujícími zranitelnost, kde vyjití do riskantní situace a její pedagogické uchopení má potenciál obecného posílení rezilience. Akreditováno DVPP.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ Srdíčko, Praha
Informace: CMS.Srdicko(at)sez­nam.cz
Přihlášky
Tradiční seminář v přípravném týdnu

26. – 27. 8. 2021Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ Srdíčko, Praha – Stodůlky
Informace: cms.srdicko(at)sez­nam.cz


Formativní hodnocení

12. – 13. 7. 2021


Šablonový seminář. Chválíme, motivujeme a hodnotíme. Seminář se koná ve spolupráci s Pedagogickou fakultou JU.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Jindřichův Hradec
Informace: kettped(at)gma­il.com


Individualizace vzdělávání

26. – 27. 7. 2021


Seminář se uskuteční v rámci 7. Letní školy ve Vodňanech. Nahlédneme do základních principů pedagogické komunikace a dialogického principu ve výchovně-vzdělávacím procesu s důrazem na konkrétní negativní faktory a komunikační stereotypy. Budeme pracovat především prakticky, pomocí příběhů a ukázek dobré praxe. Budeme se učit komunikovat otevřeně a pozitivně, ale také nastavovat hranice, využívat a rozlišovat situace se vzdělávacím potenciálem a situace vyžadující zásah. Kurz je akreditován MŠMT a částečně dotován JU ČB a lze je hradit ze šablon.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Vodňany
Přihlášky: Přihlášení proveďte přes odkaz:

https://czv.jcu.cz/…rejnost/kurz?… nebo v případě problémů pište na: kettped(at)gma­il.com


Pedagogika Fr. Ketta pro pokročilé – zkušenost zranitelnosti a limitů ve vzdělávání

28. – 29. 7. 2021


Seminář se uskuteční v rámci 7. Letní školy ve Vodňanech. Kurz je určený všem absolventům základního kurzu a dlouhodobým zájemcům o pedagogiku Franze Ketta. Opakování základních principů a způsobů práce, praktické příklady k aktuálním tématům se zaměřením na situaci dětí. Kurz je akreditován MŠMT a částečně dotován JU ČB a lze je hradit ze šablon.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Vodňany
Přihlášky: Přihlášení proveďte přes odkaz:

https://czv.jcu.cz/…rejnost/kurz?… nebo v případě problémů pište na: kettped(at)gma­il.com


Tradiční seminář v přípravném týdnu

23. – 24. 8. 2021Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: KMŠ Karolínka, Slavkov u Brna
Informace: reditelka(at)kmska­rolinka.czSpolu to rozdýcháme aneb život se vrací

25. – 26. 06. 2021


Po dlouhé době se konečně vracíme k životu a chceme oživit a oprášit vše, co patří k Pedagogice Franze Ketta. Vítáni jsou absolventi základních kurzů, ale i zájemci o tuto pedagogiku.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Vodňany
Informace: kettped(at)gma­il.com


Další informace


Setkání absolventů základních kurzů

30. – 31. 10. 2020


Seminář chce být příležitostí k vzájemné výměně zkušeností a nabídnout možnost dalšího vzdělávání.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Vodňany
Informace: kettped(at)gma­il.com


Slavíme Mikuláše v mateřské škole

19. 11. 2020 (14.00–18.00)


Pedagogika Franze Ketta – základní principy + ukázka práce a pomůcek. Inspirace ke slavení Mikuláše v mateřské škole. Seminář se uskuteční ve spolupráci s MAS Pošumaví z.s.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: KMŠ DUHA, Horažďovice
Informace: kettped(at)gma­il.com


Komunikujeme vědomě – komunikace v MŠ jako vzdělávací příležitost


Obsahem programu je podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů zaměřená na prohloubení osobních kvalit v rovině komunikace s dětmi v řízených i spontánních činnostech v mateřské škole s přesahem do profesní komunikace s rodiči a dalšími členy pedagogického týmu, a to s uplatněním přístupů pedagogiky Franze Ketta. Program vybaví účastníky vhledem do základních principů pedagogické komunikace a dialogického principu ve výchovně-vzdělávacím procesu s důrazem na konkrétní negativní faktory a komunikační stereotypy.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: KMŠ Karolínka, Slavkov u Brna
Informace: kettped(at)gma­il.com


2180 KčKomunikujeme vědomě – komunikace v MŠ jako vzdělávací příležitost


Obsahem programu je podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů zaměřená na prohloubení osobních kvalit v rovině komunikace s dětmi v řízených i spontánních činnostech v mateřské škole s přesahem do profesní komunikace s rodiči a dalšími členy pedagogického týmu, a to s uplatněním přístupů pedagogiky Franze Ketta. Program vybaví účastníky vhledem do základních principů pedagogické komunikace a dialogického principu ve výchovně-vzdělávacím procesu s důrazem na konkrétní negativní faktory a komunikační stereotypy.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ Srdíčko, Praha – Stodůlky
Informace: kettped(at)gma­il.com


2180 Kč


Formativní hodnocení

6. 3. – 7. 3. 2020


Šablonový seminář. Chválíme, motivujeme a hodnotíme.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Horažďovice, MŠ Duha
Informace: mskrestanska(at)sez­nam.cz, Lucie Listopadová


Setkání ředitelek MŠ

12. 3. 2020


Pracovní a koordinační seminář pro uzavřenou skupinu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Brno
Informace: kettped(at)gma­il.com


To jsem já

28. 3. 2020


Workshop v rámci konference Křesťan za katedrou
Lektorka: Barbora Křivohlavá
Místo: Třinec, Sborové centrum Hutník
Informace: http://kzk.sceav.cz/
Přihlášky do 22. 3. 2020: zde


Aby malé bylo velké II. část

6. 12. 2019 – 7. 12. 2019


Seminář ke stejnojmennému metodickému materiálu.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ Srdíčko, Praha – Stodůlky
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Aby malé bylo velké

30. 11. 2019


Seminář ke stejnojmennému metodickému materiálu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: ECM, Plzeň
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Aby malé bylo velké I. část

15. 11. 2019 – 16. 11. 2019


Seminář ke stejnojmennému metodickému materiálu.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ Srdíčko, Praha – Stodůlky
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Konference Křesťan za katedrou

1. 11. 2019 – 2. 11. 2019


Workshop pedagogiky F. Ketta v rámci konference.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: Praha
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Základní seznámení s pedagogikou Franze Ketta se zaměřením na náboženské vzdělávání 6

23. 10. 2019 – 26. 10. 2019


Šestá ze sedmi částí základního kurzu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Český Těšín


2500 Kč


Zase ty papíry… Řízení MŠ jako služba klimatu školy, Vodňany u Písku

11. 10. 2019 – 12. 10. 2019


Setkání ředitelek

30. 9. 2019


Pracovní setkání.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Brno
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Já jsem jiný než ty

26. 8. 2019 – 27. 8. 2019


Inkluze v předškolním vzdělávání. Teoretické a praktické podněty. Akreditovaný, šestnáctihodinový „šablonový“ seminář.
Lektorka: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Slavkov u Brna
Informace: kettped@gmail.com
Přihláška


2180 Kč


Základní kurz pedagogiky Franze Ketta v Rumunsku

16. 7. 2019 – 20. 7. 2019


Seminář pro uzavřenou skupinu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Miercurea Cuic (Rumunsko)
Informace: kettped@gmail.com


Největší dům světa: Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

4. 6. 2019


Praktický workshop pro učitelky MŠ.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: MŠ Hálkova, Mohelnice
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

6. 6. 2019


Praktický workshop pro učitelky MŠ.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: Rokycany, mateřská škola
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

13. 5. 2019


Praktický workshop pro učitelky MŠ.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: MŠ Husova, Kladruby
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Pedagogika Franze Ketta pro základní školy

25. 4. 2019


Možnosti uplatnění pedagogiky Franze Ketta na základní škole.
Lektorka: Eva Muroňová
Místo: Mohelnice
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

21. 3. 2019


Praktický workshop pro rodiče.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ sv. Jakuba, Kutná Hora
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Aby malé bylo velké

22. 3. 2019 – 23. 3. 2019


Seminář ke stejnojmennému metodickému materiálu.
Lektoři: Tomáš C. Havel
Místo: penzion Kaskády, Vrané nad Vltavou
Informace: kettped@gmail.com


na doptání
Téma bude upřesněno

28. 3. 2019 – 29. 3. 2019


Téma bude upřesněno po domluvě s PF JU v Českých Budějovicích.
Lektorka: Eva Muroňová
Místo: České Budějovice
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Konference Křesťan za katedrou

6. 4. 2019


Workshop pedagogiky F. Ketta v rámci konference.
Lektorka: Eva Muroňová
Místo: Třinec
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

7. 3. 2019


Praktický workshop pro učitelky mateřských škol.
Lektorka: Barbora Křivohlavá
Místo: Mateřská škola Větrná, Ústí nad Labem
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

14. 3. 2019


Praktický workshop pro učitelky mateřských škol.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: Mateřská škola Nerudova 53, České Budějovice
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Formativní hodnocení v pojetí pedagogiky Franze Ketta

12. 2. 2019, 8.00–18.00 hodin


Workshop v rámci OPVVV.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Hotel Luna, Ledeč nad Sázavou
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Individualizace v pojetí pedagogiky Franze Ketta

13. 2. 2019, 8.00–18.00 hodin


Workshop v rámci OPVVV.
Lektoři: Eva Muroňová, Hana Švejdová, Eva Svobodová
Místo: Hotel Luna, Ledeč nad Sázavou
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Základní seznámení s pedagogikou Franze Ketta

13. 2. 2019, 16.30 hodin


Přednáška s praktickou ukázkou a následnou diskuzí. Určeno především pro rodiče dětí, ale otevřeno i dalším zájemcům.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ u sv. Josefa, České Budějovice
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Individualizace v pojetí pedagogiky Franze Ketta

14. 2. 2019, 8.00–13.00 hodin


Workshop v rámci OPVVV.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Hotel Luna, Ledeč nad Sázavou
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Matematická pregramotnost v pojetí pedagogiky Franze Ketta

14. 2. 2019, 13.00–18.00 hodin


Workshop v rámci OPVVV.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Hotel Luna, Ledeč nad Sázavou
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Základní kurz pedagogiky Franze Ketta v Rumunsku

31. 1. 2019 – 6. 2. 2019


Seminář pro uzavřenou skupinu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Oradea (Rumunsko)
Informace: kettped@gmail.com


OPVV čtenářská pregramotnost

9. 1. 2019 – 10. 1. 2019


Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity.
Lektorka: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: České Budějovice
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

14. 1. 2019


Základní seznámení s pedagogickou koncepcí pro učitele základních škol.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Ústí nad Orlicí
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta

15. 1. 2019


Základní seznámení s pedagogickou koncepcí pro faráře ČCE.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: Běleč u Hradce Králové
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Odborná konference k pedagogice Franze Ketta

18. 1. 2019 – 19. 1. 2019


Tématem konference je téma provázet druhé ve vzdělávání jako Ježíš. Evangelní podněty pro roli učitele v kontextu pedagogiky Franze Ketta.
Lektor: Christian Domes
Místo: Freising u Mnichova (DE)
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Setkání ředitelek mateřských škol

21. 1. 2019


Otevřené pracovní setkání k aktuálním tématům.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Brno
Informace: kettped@gmail.com


na doptání


Maminko. tatínku: komunikujeme s rodiči v MŠ

27. 8. – 28. 8. 2018


Program podpory osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Slavkov u Brna, KMŠ Karolínka, Malinovského


viz plakát


Přihláška


Základní kurz pedagogiky Franze Ketta

16. 4. – 20. 4. 2018


První týden základního kurzu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Oradea (Rumunsko)


Základní seznámení s pedagogikou Franze Ketta se zaměřením na náboženské vzdělávání 2

25. 4. 2018 – 28. 4. 2018


Druhá z šesti částí základního kurzu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Český Těšín


2200 Kč


Základní seznámení s pedagogikou Franze Ketta se zaměřením na náboženské vzdělávání 1

7. 2. 2018 – 10. 2. 2018


První z šesti částí základního kurzu.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Český Těšín


2200 Kč


Certifikát pro absolventy základního kurzu

26. 1. (16.00) – 27. 1. 2018 (17.00)


Po čtyřech letech znovu nabízíme možnost absolventů základních kurzů získat certifikát německého partnerského institutu. Patří pohádka do výuky náboženství? Čím se liší knížka pohádek a knížka biblických příběhů pro děti? Interpretační vzorce klasických pohádek a prezentace pohádek způsobem práce pedagogiky Franze Ketta.
Garant: Eva Muroňová
Místo: TF JU České Budějovice
Informace: evamuronova@gmail.com 


Cena po domluvěSeznámení s pedagogikou Franze Ketta

28. 2. 2018


Základní uvedení do pedagogiky Franze Ketta pro faráře ČCE.
Lektor: Tomáš C. Havel
Místo: Běleč
Pro uzavřenou skupinu


Proč Ježíš neuzdraví i Aničku?

10. 3. 2018


Ježíšova uzdravení a diskuze o inkluzi dnes.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Ostrava
Přihlášky a informace: kpc(at)doo.cz

 


Uvedení do pedagogiky Franze Ketta

17. 3. 2018Lektoři: Eva Muroňová
Místo: MŠ Studánka u sv. Jakuba, Manželů Burdychových 245, 549 41 Červený Kostelec
Informace: Marcela Pěčková, skolka(at)hos­pic.cz 


Cena 600 KčMám své místo

25. 11. – 26. 11. 2017


Vztah a schopnost jej vytvářet a žít ve vztazích je kvalitou života. Program semináře bude zaměřen na vztah dítěte k sobě samému a na jeho získávání, rozvíjení a upevňování. V rámci didaktického uvedení budou účastníci vybaveni základními dovednostmi a konkrétními metodickými postupy, které tento rozměr vztahovosti cíleně tvoří, podporují a upevňují.
Lektoři: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: RC YMCA Haštalská 21, Praha 1
Informace a přihláška: http://www.rodinne-centrum-ymca.cz/…m-sve-misto/?…Doplňující studium s certifikátem 2017

4. 10. 2017 – 7. 10. 2017


Kurz je určen všem absolventkám a absolventům základního kurzu, kteří mají zájem získat certifikát.
Lektorka: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: Český Těšín


cena viz plakátAby i nejmenším bylo dobře

od 28. 8. 2017


Děti do tří let v mateřské škole. Teorie i praxe. Podněty pedagogiky Franze Ketta.
Lektorka: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: KMŠ Karolínka, Slavkov u Brna
Informace: evamuronova@gmail.com
Přihlášky


cena viz plakátAby i nejmenším bylo dobře

od 31. 8. 2017


Děti do tří let v mateřské škole. Teorie i praxe. Podněty pedagogiky Franze Ketta.
Lektorka: Eva Muroňová, Tomáš C. Havel
Místo: CMŠ U sv. Josefa, České Budějovice
Informace: evamuronova@gmail.com
Přihlášky


cena viz plakátJá jsem jiný než ty

27. 4. 2017 – 29. 4. 2017


Inkluze v předškolním vzdělávání. Teoretické a praktické podněty.
Lektorka: Eva Muroňová, Marcela Pěčková, Tomáš C. Havel
Místo: Horažďovice
Přihlášky a informace: ancillavankova@seznam.cz


Pro učitele nedělních škol

1. 4. 2017


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta na setkání učitelů nedělních škol ČCE.
Lektorka: Eva Muroňová
Místo: Ostrava
Přihlášky a informace: prostejov@evangnet.cz


Postní duchovní obnova

24. 3. 2017 – 26. 3. 2017


Duchovní obnova pro ČCE.
Lektoři: Tomáš C. Havel, Eva Muroňová
Místo: Staré Hamry
Přihlášky a informace: lukas.jan@seznam.cz


Pro učitele nedělních škol

4. 3. 2017


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta na setkání učitelů nedělních škol ČCE.
Lektorka: Eva Muroňová
Místo: bude upřesněno
Přihlášky a informace: daniel.heller@evangnet.cz


Na cestě k dvouletým – studijní stáž

22. 2. 2017 – 24. 2. 2017


Studijní pobyt ředitelek spolupracujících mateřských škol.
Lektorka: Renate Berger
Místo: Vídeň (Rakousko)
Přihlášky: uzavřená skupina


Země: místo života, úžasu, zodpovědnosti

16. 2. 2017 – 19. 2. 2017


Tématický kurz pro katechety a kněze.
Lektoři: Franz Kett, P. Tomáš C. Havel
Místo: Oradea (Rumunsko)
Přihlášky: uzavřená skupina


Laudato si

11. 2. 2017


Přednáška inspirovaná encyklikou papeže Františka, která vedle promýšlení vybraných pasáží nabídne také inspiraci ke konkrétní pedagogické praxi aplikovatelnou v jakémkoliv výchovném prostředí.
Lektoři: P. Tomáš C. Havel, Eva Muroňová
Místo: Jihlava
Přihlášky a informace: salandova@centrumrodin.cz


Učíme se vidět víc

21. 1. 2017


Seminář k souboru obrazových karet R. Oberthüra: Obrazy života – život v obrazech.
Lektorka: Jitka Šebková
Místo: Teplice-Trnovany
Přihlášky a informace: veragajduskova@seznam.cz


zdarma


Na cestě k dvouletým

6. 1. 2017


Pravidelné setkání ředitelek spolupracujících mateřských škol.
Lektorka: Eva Muroňová
Místo: Petrov, Brno
Přihlášky: evamuronova@gmail.com


dobrovolný příspěvek


 

zpět