Teorie (česky/německy) | Další (česky/německy)

Teorie (česky/ německy)
Na čem záleží

Rozhovory s Franzem Kettem o jeho životě a pedagogice


Autor: Tomáš C. Havel – Hanni Neubauer – Eva Muroňová


Rozhovor s Franzem Kettem se věnuje především jeho pedagogickému myšlení, které má charakter celistvého vzdělávání zaměřeného k hledání a nalézání smyslu života. Tento pedagogický směr vycházející z křesťanského pojetí člověka vznikl jako způsob práce zejména s předškolními dětmi, které měly problematické sociální zázemí. Dnes je to samostatný pedagogický systém, který má své specifické postupy, principy, metody práce a pomůcky a je vhodný pro všechny věkové skupiny. Existenciálně vstřícný postoj k životu, schopnost žít ve vztazích nebo radost z objevování světa a její místo ve vzdělávání jsou jen některé oblasti, které rozhovor otevírá. Kniha je určená zájemcům o pedagogiku Franze Ketta a především pak pedagogům předškolního vzdělávání. S užitkem si ji ale přečtou i rodiče mladších dětí.
Kniha vyšla za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.
Koupit

Cena 268 Kč 


Absolventská práce Kateřiny Vladykové Praktické využití pedagogiky Franze Ketta v běžné mateřské škole

Základní charakteristiky a specifika pedagogiky Franze Ketta

Základní cíl a cílová kompetence

Magisterská práce Tematický okruh ‚Lidé a čas‘ jako didaktická aplikace

Magisterská práce Kompetence RVP PV ve vzdělávacím programu ‚Aby malé bylo velké‘

Absolventská práce Identita dítěte a prostor mateřské školy

Magisterská práce Podpora životní situace seniorů a jejich religiozity prostřednictvím pedagogiky Franze Ketta


INFORMATORIUM 3–8: Školička s křesťanskou výchovou


SKRZE SMYSLY KE SMYSLU: Rozhovor s Franzem Kettem pro PORADCE ŘEDITELKY MŠ


KATOLICKÝ TÝDENÍK SE V PŘÍLOZE DOMA VĚNUJE PEDAGOGICE F. KETTA


Die Religionspäda­gogische Praxis – Ein Weg der Menschenbildung


Franz Kett, Robert Koczy
Základní teoretická publikace


V roce 2009 vydalo RPA-Verlag Landshut odbornou publikaci, ve které jsou popsány a pojmenovány základní filosofická a teologická východiska pedagogiky Franze Ketta. Vedle knihy psychologa Martina Schneidera RPP als Weg ganzheitlicher Erziehung se jedná o klíčové dílo. Doporučujeme všem, kteří o této pedagogice píší diplomové práce nebo na ni odkazují ve své odborné práci, aby jí věnovali patřičnou pozornost.
Objednávky: info@rpa-verlag.de


Cena 24,80 Euro


Religionspäda­gogische Praxis als Weg ganzheitlicher Erziehung


Schneider Martin
První teoretická publikace


Publikace shrnuje a přehledně prezentuje základní východiska pedagogického směru. Doporučujeme všem, kteří o této pedagogice píší diplomové práce nebo na ni odkazují ve své odborné práci, aby jí věnovali patřičnou pozornost.
Objednávky: info@rpa-verlag.de


Cena 15,00 Euro


Gespräche mit Franz Kett über sein Leben und seine Pädagogik


Muronova Eva, Havel Tomáš Cyril, Neubauer Hanni
Životopisný rozhovor nejen o životě


Kniha přibližuje život Franze Ketta a vývoj jeho pedagogiky. Ano k životu a bytí, schopnost žít ve vztazích, odkrývání světa a života v něm, to jsou témata o kterých se v publikaci také dočtete. Kniha je určena všem, kteří chtějí vzdělávat celého člověka v jeho jedinečnosti.
Objednávky: info@franzkett-verlag.de


Cena 14,80 Euro


 

zpět