Zájmové studium

Základní vzdělání zahrnuje 200 výukových hodin. Je rozděleno do dvou bloků. Seminář Úvodu do pedagogiky Franze Ketta (40 hodin), který je možné absolvovat i samostatně a seminář Základního kurzu pedagogiky Franze Ketta (160 výukových hodin).
Zájemci se mohou hlásit průběžně. Semináře obvykle otevíráme po shromáždění dostatečného počtu zájemců. Váš zájem budeme evidovat a aktuálně vás budeme informovat.
V případě zájmu nebo otázek nás kontaktujte na: kettped@gmail.com


Já – Ty – My: Úvod do pedagogiky Franze Ketta


40 výukových hodin


Získáte vhled do základů tohoto pedagogického směru, vzdělávací nabídky zohledňující dítě, didaktických principů a dalších specifických způsobů práce v propojení s praxí.
Získáte dovednost realizovat vzdělávací nabídku podle stanoveného metodického postupu a modifikovat ji pro vlastní praxi.


Základní kurz pedagogiky Franze Ketta


160 výukových hodin


Navazující kurz pro absolventy předchozího kurzu.
Získáte hlubší vhled do didaktických principů, forem, metod a dalších specifických způsobů práce pedagogického směru a dovednost je aplikovat v praxi.
Získáte dovednost vytvářet a realizovat vzdělávací nabídku na aktuální téma nebo jako didaktický projekt pro skupinu dětí v rámci preprimárního a primárního vzdělávání včetně dětí mladších dvou let.
Získáte kompetenci uplatňovat přístupy pedagogického konceptu v rámci klimatu pedagogického zařízení a v rámci řízení a managementu školy.


Úvod do pedagogiky Franze Ketta 2024


Základní kurz 2024 – 2025 ve Vodňanech se zaměřením na předškolní pedagogiku 

zpět