Tematické semináře

Všechny uvedené programy si můžete objednat do své MŠ, ZŠ, farnosti.

Pro další informace a kalkulaci ceny kontaktujte kettped@gmail.com, +420 606 493 709 (Jitka Nováková)

Kvalitu seminářů garantuje Společnost pedagogiky Franze Ketta z.s. ve spolupráci s Institutem für Franz-Kett-Pädagogik GSEB e.V.

Absolventi všech seminářů obdrží potvrzení o účasti v souladu s požadavky MŠMT ČR.


Seznámení s pedagogikou Franze Ketta


Praktické ukázky a základní seznámení s teorií pedagogiky Franze Ketta se zaměřením na různá témata dle domluvy, např. podzim, svatý martin, Mikuláš, oslavy narozenin, biblické příběhy, pohádky apod.

2 – 8 hodin


Pedagogika Franze Ketta Plus


Inspirace ke každodenní praxi zaměřená na oblast…

individualizace

4 – 8 hodin

formativní hodnocení

4 – 8 hodin

čtenářská pregramotnost

4 – 8 hodin

environmentální výchova

4 – 8 hodin

matematická pregramotnost

4 – 8 hodin


Uplsti si svůj příběh


Základy suchého plstění, výroba originální pomůcky a její praktické využití v této pedagogice.

8 hodin, místo konání Prachatice


Vstupy do škol


Velikonoce, Vánoce, Bible, „dušičky“, osobnosti křesťanství (svatí Václav, Cyril a Metoděj, Ludmila apod.)

rozsah dle domluvy


Přímá práce se skupinou dětí, příp. dětí a rodičů


Po dohodě připravíme ukázku přímo pro vaši skupinu dětí v MŠ, ŠD, ve farnosti apod.


Den v naší školce


Po dohodě zprostředkujeme návštěvu mateřské školy, kde se této pedagogice dlouhodoběji věnují.

 

zpět