Franz Kett zemřel

V domě mého Otce je mnoho příbytků! J 14,2

Společnost Pedagogiky Franze Ketta truchlí nad ztrátou svého zakladatele pana Franze Ketta, který zemřel v kruhu své rodiny po dlouhé nemoci 15. 3. 2023 ve věku nedožitých 90 let.

Jsme mu vděční především za veliké přátelství a blízkost, kterou vyjádřil i opakovanou návštěvou naší republiky a za to, co jsme se od něj naučili na kurzech, které u nás vedl. Díky tomu mohla řada pedagogů i katechetů poznat svébytnou i svéráznou cestu vzdělávání. Podporoval lidi, rozpoznával jejich nadání a schopnosti, ukazoval jim „svou pedagogikou“ a svým příkladem nové možnosti v jejich profesním působení i osobním životě. Povzbudil a inspiroval obdivuhodné množství lidí.

Pro nás byl Franz Kett výjimečnou osobností. Předával nám více než jen „svou pedagogiku“. Dodával našemu životu melodii a radost, byl naším orientačním bodem, vzorem, přítelem a mnohým dalším. S vděčností vzpomínáme na jeho otevřený a radostný způsob života i na hlubokou a poctivou cestu hledání Boha. Jeho oči jiskřily radostí, když zpíval a tancem dával do pohybu malé i velké skupiny. Laskavá atmosféra naplnila prostor a dávala nám pocit „něčeho víc“. Viseli jsme mu na rtech, když ve svém živlu, vyprávěl příběhy. Otevíral v lidech to, co otevřít potřebovali – vně i uvnitř, mnohým otevřel nečekané životní možnosti, ale i nové poznání sebe sama. Znovu a znovu jsme s ním odkrývali smysl vlastního života a snažili se na něj nasměrovat. Jeho pedagogická práce inspiruje mnohé pedagogy v různých zemích Evropy a v Jižní Koreji. Byl skromný a vděčný. Spoléhal na to, že ho v jeho úsilí podporuje křesťanská víra a přesvědčení, že Bůh je velkorysý a působí v každém člověku. A nám teď nezbývá než děkovat, že jsme s ním mohli sdílet hloubku jeho myšlenek a vizí. Spojovaly nás a teď budou velmi chybět!

V posledních letech bylo při setkáních patrné, že Franzovy fyzické síly slábnou, špatně se mu dýchá a jeho pobyty v nemocnici jsou stále častější. V posledních měsících a týdnech starost o něj rostla, modlili jsme se za něj, posílali mu pozdravy a přáli mu sílu. Víc se udělat nedalo. V neděli před svou smrtí přijal svátost nemocných.

Žil jsi s důvěrou v Lásku. A my teď věříme, že jsi zcela v jejích rukou.


Děkujeme!


Za Společnost Pedagogiky Franze Ketta
Eva Muroňová a Tomáš C. Havel


 

zpět