Program Aby malé bylo velké

Program se vztahuje k metodickému materiálu Aby malé bylo velké, který vyšel v září 2008. Je určený pro práci ve skupinách předškolních dětí a jejich rodičů, kteří se scházejí ve farnostech, ale může být uplatněn také jinde, například:

Vhodný je také pro skupiny dětí, zejména v církevních mateřských školách, a také jako obsahové a metodické obohacení v nižších ročnících škol, které nabízejí náboženskou výchovu.

Program je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP. Učí pozitivnímu vztahu k životu, předává hodnoty, které jsou společností přijímány jako obecně dobré a prospěšné, a je plně v souladu se současným RVP PV.

Program se snaží postihnout život dítěte v jeho celistvosti. Témata setkání a jejich uspořádání počítají s vývojovými zvláštnostmi věku dítěte, s procesem socializace a vnitřní dynamikou skupiny. Dotýkají se konkrétních výchovných i rodinných situací a existenciálních otázek, které si děti kladou a které je přivádějí do hloubky smyslu věcí, situací a vztahů a mohou vést k povzbuzení v křesťanském prožívání víry. Témata setkání však nejsou zaměřena jen na děti a jejich vývojové potřeby, ale mohou se stát námětem k výměně zkušeností mezi rodiči a jejich sdílení.

Ukázka textu metodického materiálu ‚Aby malé bylo velké‘V květnu 2010 úspěšně obhájila s. Josefa Hana Jarošová v rámci studia oboru Křesťanská výchova na CMTF UP v Olomouci magisterskou diplomovou práci na téma PŘÍTOMNOST A NAPLŇOVÁNÍ KOMPETENCÍ RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PROGRAMU „ABY MALÉ BYLO VELKÉ“. Gratulujeme, děkujeme všem, kteří se během seminářů podíleli na výzkumu, a text diplomové práce nabízíme ke stažení.

Přítomnost a naplňování kompetencí RVP PV ve vzdělávacím programu ‚Aby malé bylo velké‘

 

zpět